ముఖ్యగమనిక - పట్టా సబ్ డివిజన్ చేయుటకు దరఖాస్తు, పొలము హద్దుల కొరకు దరఖాస్తు, రికార్డు నకళ్ళు కొరకు దరఖాస్తు, పట్టాదారు పాసుపుస్తకము మరియు భూమి హక్కుల అర్జీ కొరకు రెవెన్యూ శాఖలోని Citizen Servies పై Click చేయండి.@@@ Revenue Drive Weekly Progress Report As On 21-12-09 కొరకు రెవెన్యూ శాఖలోని Revenue Drive Program పై Click చేయండి-Callcenter:***
ఆదివారము, ఆగస్టు 2 2015 Welcome, Guest...
  ఫిర్యాదుల విభాగము
సుస్వాగతము - దయచేసి లాగిన్ కండి
 
యూసర్ నేమ్ 
పాస్ వర్డ్ 
హోమ్ పేజి
This site is best viewd under 1024  X 768 Resolution
Developed by Collectorate Callcenter, Nellore , Contact @ 9885265237